Sadzobník poplatkov - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Sadzobník poplatkov

Samospráva
Sadzobník miestných poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2016

 • Poplatok za prenájom sály na kar - 10,00 € + spotreba energie

 • Poplatok za prenájom kultúrneho strediska pri oslave - 70,00 € + 10 € riad + spotreba energií 

 • Poplatok za predajné akcie - 7,00 € / 1.hod. + spotreba energie

 • Záloha za prenájom kultúrneho strediska - 300 €

 • Prenájom stola - 0,70 € - 1 ks 
 • Prenájom stoličky - 0,40 € - 1 ks 

 • Poplatok za uverejnenie relácie v rozhlase - 2,00 € 
 • Poplatok za uverejnenie reklamnej relácie v rozhlase - 5,00 €

 • Poplatok za hrobové miesto - 10,00 € 

 • Poplatok za rezervu hrobového miesta - 0,40 € - 1 rok
 • Poplatok za prenájom hrobového miesta:
- 2,00 € - 1 rok (1. a 2. hrob) 
- 1,00 € - 1 rok (3., 4. a viac hrobov) 

 • Poplatok za kopírovanie:
- A 4 jednostranne - 0,05 €
- A 4 obojstranne - 0,10 €
- A 3 jednostranne - 0,10 €
- A 3 obojstranne - 0,20 €
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky